Husets historia

Posten 1 i Luleå uppfördes 1953 efter ritningar av Postens chefsarkitekt Lars-Erik Lallerstedt. Byggnaden har sedan dess genomgått en rad förändringar, delvis utvändigt men framförallt invändigt, med anknytning till verksamhetens utveckling.