Hoppa till innehållet

När det overkliga blev verklighet – intensiva erfarenheter av covid-19-pandemin

Publicerad: 5 juli 2022

Världen är sig inte lik sedan covid-19-pandemin slog till på allvar under våren 2020. Hur var det att bli svårt sjuk av ett då tämligen okänt virus, och vad har pandemin inneburit för intensivvården? Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, och Ulrica Strömbäck, forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, berättar om sin pågående forskning och de slutsatser som de kan dra hittills. De berättar om erfarenheter från patienter, närstående och personal inom intensivvården. Både Åsa och Ulrica har erfarenhet av att arbeta som intensivvårdssjuksköterskor.

Åsa Engström är professor och ämnesföreträdare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och leder omvårdnadsforskning om intensivvård vid COVID-19.

Ulrica Strömbäck är universitetslektor och utbildningsledare för specialistutbildningarna ambulans, anestesi, operation och intensivvård vid Luleå tekniska universitet.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.