Professorsföreläsning: Design – från god form till en hållbar framtid

Publicerad: 9 december 2019

Anders Warell är ny professor i industriell design. Han höll sin installationsföreläsning i Vetenskapens hus den 29 november 2019. Inspelad version finns att se nedan.