Hoppa till innehållet

Video: Jordskalv i Sverige och världen - Maria Ask & Peter Schmidt 2015-10-15

Publicerad: 9 november 2015

De flesta större jordskalv uppträder längs plattgränser och de har resulterat i många naturkatastrofer. Dock har skalv som finns långt från plattgränser skördat flest offer under de senaste 100 åren. Sverige ligger lite i periferin och jordskorpan är gammal, men trots det har vi en dramatisk geologisk historia. Så kallade postglaciala förkastningar genererade stora jordskalv i slutet av den senaste istiden och är än idag mycket aktiva.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Maria Ask, forskare i Tillämpad geologi vid Luleå tekniska universitet, och Peter Schmidt, forskare i Seismologi vid Uppsala universitet, förklarar vad som inträffar vid ett skalv och diskuterar den seismiska aktiviteten i Norrbotten, i Sverige och på ett globalt plan.

Temaföreläsning från 15 oktober 19:00-20:30 på Vetenskapens hus. 

Läs mer om Maria Ask och Tillämpad geologi på ltu.se och om Peter Schmidt på uu.se 

Under hösten 2015 har temaföreläsningarna fokus på universitetets forskning om geologiska processer, mineraler, bergarter, prospektering, miljöfrågor och samhällsrelaterade aspekter av de vi kallar för framtidens gruvor.

Relaterat