Video: Hur optik kan användas för att spåra cancer - Kerstin Ramser, 2016-02-10

Publicerad: 11 april 2016

Cancer är en sjukdom som påverkar hela samhället. Om tumörer, som sprider sig på ett imponerande smart sätt, upptäcks tidigt ökar också överlevnadschansen dramatiskt.

Kerstin Ramser, professor i Experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet, beskriver hur smarta optiskta system för att spåra cancer utvecklas i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus.

Kerstin Ramser

Kerstin Ramser, Professor

Telefon: 0920-491648
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik