Video: Laserljus och vågegenskaper; en orienterares perspektiv - Erik Olsson, 2016-03-02

Publicerad: 21 april 2016

En laserstråle är som en orienterare, den tar alltid den snabbaste vägen mellan två punkter.

En laserstråle är som en orienterare, den tar alltid den snabbaste vägen mellan två punkter. Laserljus har en bestämd våglängd, vilket kan liknas vid orienterarens steglängd, samt en inbyggd stegräknare, kallad för fas. Erik Olsson, forskare i Experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet, säger att dessa egenskaper bland annat kan användas för att ta tredimensionella bilder och för att se ljud.

Erik Olsson

Erik Olsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-493086
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik