Video: Öl, morotsjuice eller pappersrester - Yvonne Aitomäki, 2016-03-23

Publicerad: 4 maj 2016

- Råvaror till bionanokompositer
Styvheten och styrkan i växter och trä kommer från nanofibrer som är uppbyggda av sockermolekyler.

Dessa fibrer finns i alla växtceller, även i det restmaterial som kommer från pappersindustrin och från öl- eller juiceproduktion. Yvonne Aitomäki. forskare i Trä och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet, säger att vi kan få ut nanofibrer från dessa material och använda dem för att förstärka plast. På så sätt kan vi skapa biobaserade kompositer från restmaterial med bra egenskaper för att använda i bland annat bildelar eller möbler.