Video: Partiklar för smarta beräkningar - Pär Jonsén, 2016-03-09

Publicerad: 4 maj 2016

Pär Jonsén, professor i Hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet, säger att numeriska beräkningar för att förstå fysikaliska och mekaniska processer är en viktig del i samhällets utveckling.

Partikelmetoder ger en möjlighet att lösa mycket avancerade problem, direkt i datorn, där olika material interagerar med varandra. Metoderna är viktiga för design och optimering av olika industriella processer och produkter och för att effektivisera och spara energi.

Pär Jonsén

Pär Jonsén, Professor, Tf Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493460
Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik