Hoppa till innehållet

Video: "Naughty boys and sexy girls" - Cathrine Norberg, 2016-09-28

Publicerad: 6 oktober 2016

: vilka egenskaper och aktiviteter som tillskrivs pojkar och flickor på webben?

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Hur pratar vi om flickor och pojkar? Och har det någon betydelse? I en studie om hur pojkar och flickor beskrivs på webben diskuterar Cathrine Norberg, forskare i engelsk språkvetenskap vid Luleå tekniska universitet, huruvida vårt sätt att prata om flickor och pojkar har en betydelse för vad de förväntas göra och vara, och vad som händer när normativa förväntningar bryts. Hur livlig får en flicka till exempel vara innan hon anses störande?

Cathrine Norberg

Cathrine Norberg, Professor

Telefon: 0920-492189
Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik