3D-printning/additiv tillverkning: Framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor m m

14 sep. 2017, 12:30 - 16:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 29 augusti 2017

IUC Norrbotten AB, Luleå tekniska universitet, Swerea MEFOS samt Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet, som handleder en gemensam doktorand, inbjuder härmed till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverknings inverkan på affärsutveckling, affärsmodeller, värdekedjor, kunderbjudanden, produktdesign, produktionssystem och logistik.

Välkomna in från kl 12:00.

Program

12.30-13.15 Swereas forskningsverksamhet inom additiv tillverkning/3D-printning
Beredning, tillverkning och kontroll av metall, komposit, plast, sandformar för gjutning mm M Sc. Maria Bergenstråhle
13.15-13.25 Förstudie med avseende på Industri 4.0
Anders Högström, affärsutvecklare, IUC Norrbotten
13.25-13.55 3D-printning av metalliska material
Fördelar och begränsningar ,hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign , hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom tillverkningsindustrin mm
Professor Nader Asnafi
13.55-14.30 Businesscases, kostnader & intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor…-vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden?
Doktorand Tawfiq Shams
14.30-15.00 Fika
15.00-15.30 3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor…
Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi
15.30-16.00 Status och utveckling av modeller och experiment för additiv tillverkning
Professor Lars-Erik Lindgren


Seminariet är öppet och kostnadsfritt för privatpersoner, medarbetare i/på alla organisationer/företag och alla studenter. Antal platser är dock begränsat. Först till kvarn.

 

Vänligen anmäl dig via
maskin@oru.se senast den 11 september 2017.


Varmt välkommen!