AVBOKAT - Nytt datum kommer. Industri 4.0 - att utveckla och producera för morgondagens affärer

21 mar. 2017, 11:30 - 16:30
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 22 februari 2017

Verkstadsindustrin i norra Sverige behöver uppmärksammas på den förändring som digitaliseringen medför när det gäller affären, produktutvecklingen och produktionen. Vi bjuder nu in till ett seminarium med samtal kring digitalisering och integration av hela värdekedjan, från idé till marknad inom verkstadsindustrin.

Programmet bjuder på inspel från företag som har implementerat digitaliseringen i sin verksamhet samt inspirerande diskussioner kring digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Medverkar gör bland annat Lars-Erik Aaro, ÅF, Olof Byström, Siemens,
och Johan Balck, Gestamp.