Beräkningsmodeller för granulära material - vad och varför?

17 okt. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 2 oktober 2017

Vad är ett granulärt material och varför behövs beräkningsmodeller för att beskriva det? Gustaf Gustafsson, forskare i Hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet, presenterar i sin docentföreläsning forskning på beräkningsmodeller och experimentella metoder för granulära material och hur forskningen används i olika industriella tillämpningar.

Gustaf Gustafsson

Gustaf Gustafsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491393
Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik