Hoppa till innehållet

Filosofiska samtal

3 sep. 2014, 18:00 - 19:30
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 10 juli 2014

Spännande diskussioner, intellektuella utmaningar och mer välgrundade svar på livets stora frågor? I ett filosofiskt samtal försöker man gemensamt besvara en viss fråga, genom att pröva olika idéer och presentera argument för och emot olika ståndpunkter. Frågan väljs tillsammans vid varje tillfälle. Filosofin omfattar områden som vetenskapsteori, etik samt kritiskt tänkande och behandlar frågor om till exempel kunskap, värden och begrepp. Samtalen leds av filosofilärare från Luleå tekniska universitet.

 

Målgrupp: 15-25 år, men alla åldrar är välkomna!