Hoppa till innehållet
08:30 8 nov
Innovationsdagen 2022

Innovationsdagen 2022

8 nov. 2022, 08:30 - 13:00
Luleå, Vetenskapens Hus
Kostnadsfritt
Publicerad: 14 september 2022

- INNOVATION FÖR EN ATTRAKTIV REGION -
Under Innovationsdagen 2022 presenterar vi några av våra senaste forskningssatsningar och visar exempel på hur högre utbildning och innovation kan bidra till samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft och de samhällsutmaningar vi står inför både i Sverige och globalt. Häng med på en spännande dag som kanske kan inspirera till nya samarbeten och innovationsprojekt!

Program:
 

08:30-09:00    Frukostmingel

09:00-09:10 Välkommen till Innovationsdagen 2022
Marita Holst, chef Samverkans- och Innovationskontoret, Luleå tekniska universitet
Anna Frankzen Starrin, moderator

Årets innovationsdag har temat "Innovation för en attraktiv region" och presenteras av Luleå tekniska universitets Samverkans- och Innovationskontor. Här möjliggörs innovationsrådgivning för studenter, forskare och anställda och olika typer av samverkansmöjligheter för näringsliv, organisationer, offentlig sektor och civilsamhälle.

Dagens moderator är Anna "Robot-Anna" Frankzen Starrin, kulturantropologen som drivs av att få företag att våga spana in i framtiden för att hitta sin väg i den digitala transformation med hållbar utveckling som mål. Anna har arbetat som trendanalytiker och innovationskonsult sedan 2003 och genomför trendstudier och innovationsarbeten för företag inom många olika branscher.

09:10-09:30 Tillsammans för att göra verklighet av goda idéer
Johan Bergström, konsultchef LTU Business
Sara Json Lindmark, affärsutvecklare Luleå Science Park
Conny Reidefors, Sr Business Advisor Arctic Business

Representanter från Luleå tekniska universitets innovationsstödsystem finns på plats och berättar om hur de stöttar företag, studenter och forskare i sina innovationsresor.

09:30 - 10:00 Framgångsfaktorer för innovativ och hållbar samhällsutveckling
Anna Frankzen Starrin, kulturantropolog och trendanalytiker

Anna presenterar sin studie, Urban Trends & Innovation, som handlar om att identifiera framgångsfaktorer för innovativa och hållbara samhällsutvecklingscase. I studien har man tittat på 100 av några av de mest innovativa hållbarhetsprojekten i världen för att se vad de har gemensamt.

10:05 - 10:20 ACE - Arctic Center of Energy
Sanna Orellano, Cluster Manager Energy, Skellefteå Science City

ACE är ett samverkanscentrum för det hållbara samhällets energiomställning skapat av Luleå tekniska universitet, Northvolt, RISE, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. ACE arbetar med hela batterivärdekedjan och samhällets omställning till en hållbar och elektrifierad energiförsörjning och de kompetensbehov som krävs för att detta ska hända. Sanna Orellano kommer bl a att berätta om accelerator programmet Accelerate Skellefteå, ELIS, den nya testbädden för Elektrifierad luftfart vid Skellefteå Airport  och det planerade innovationshuset Arctic center of Energy på campus i Skellefteå. 

10:25 - 10:40 CH2ESS - Center for Hydrogen Energy Systems Sweden
Michael Nilsson, projektledare, Luleå tekniska universitet

Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och CH2ESS är med och säkrar den utvecklingen i Sverige genom banbrytande forskning och kompetensförsörjning. Michael Nilsson berättar mer om centrumbildningen vars mål är att ersätta fossila bränslen och bidra till att vi klarar den globala klimatomställningen.

10:40 - 10:50 PAUS

10:50 - 11:05 PRECISE – hållbar precisionshälsa för det attraktiva samhället
Fredrik Nikolajeff, professor tillika ämnesföreträdare medicinsk teknik, Luleå tekniska universitet

Området precisionshälsa är ett nytt innovativt område som fått stort genomslag hos både svenska och internationella myndigheter och forskningsfinansiärer. Det täcker in flera av FN:s globala hållbarhetsmål, bland annat för god hälsa och välbefinnande samt hållbara städer och samhällen. Fredrik Nikolajeff kommer att berätta mer om framtidsområdet PRECISE och de möjligheter som finns med att utveckla precisionshälsa vid LTU och i Norrbotten, och även ge några exempel från de 28 innovativa tvärvetenskapliga projekt som nyligen startats upp.

11:10 - 11:25 Norrlandsnavet - bybors digitala innovationer för en attraktiv och levande region
Johanna Lindberg, doktorand och projektledare, Luleå tekniska universitet

Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få goda förutsättningar att utvecklas som är naturligt i mer tättbefolkade områden. Doktoranden Johanna Lindberg studerar hur digitalisering sker i samhället, i organisationer och för individer som bor på landsbygder. Forskningen fokuserar på människans perspektiv i relation till design, implementation och utvärdering av digitala innovationer. Johanna berättar här om projektet DIGIby som genomför pilottester av digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i norrbottniska byar.

11:30 - 12:05 Årets Innovatör 2022 – vinnarna presenteras

Luleå tekniska universitet vill genom utmärkelsen Årets Innovatör visa på vikten av samverkan och innovation som en del av universitetets uppdrag. Här vill vi uppmärksamma studenter, lärare, forskare och övriga anställda som lyft fram Luleå tekniska universitet som en grogrund för innovation och hylla de individer som bidragit lite extra till just detta. Som dagens sista programpunkt avslöjas årets vinnare och vi får chansen att veta mer om deras prestationer.

12:05-12:15 Sammanfattning av dagen & tack för i år!

12:15-13:00 Gemensam mingellunch avslutar dagen

Kontakt

Anna Marklund

Anna Marklund, Projektledare

Telefon: 0920-491936
Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd