Mine Waste - pollution source or georesource?

14 nov. 2017, 11:30 - 12:15
Luleå, Vetenskapens hus
Engelska
Publicerad: 23 oktober 2017

Bernhard Dold, professor i Tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet, håller sin installationsföreläsning.

Bernhard Dold

Bernhard Dold, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493695
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser