12:00 10 okt
sjopung

Sjöpungar – bilbränsle från havet

10 okt. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 15 augusti 2017

Sjöpung är en påsliknande organism som tillhör de ryggradslöst djuren. De lever på växtplankton och renar haven på kväve och fosfor men har de även den unika egenskapen att vara den enda kända icke växtkällan för cellulosa. Ulrika Rova, professor i Biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet, berättar om ny teknik som utvecklas för att använda ytterhöljet från sjöpungar för att tillverka bioetanol, motsvarande femtio procent av den årliga efterfrågan på etanol i Sverige.

Ulrika Rova

Ulrika Rova, Professor

Telefon: 0920-491315
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser