Hoppa till innehållet
11:30 20 nov
Lule älv i vintersol

Uppkopplad och avkopplad – hur hittar du en natur-lig balans?

20 nov. 2019, 11:30 - 12:45
Luleå, Vetenskapens hus
Gratis
vetenskapenshus@ltu.se
Publicerad: 7 november 2019

Digitaliseringen av både privat- och arbetsliv ställer stora krav på oss människor. Många funktioner fungerar inte längre utan digitalisering och många känner ett krav på att ständigt vara anträffbara och tillgängliga. Samtidigt visar forskning att naturen kan ha en läkande och balanserande effekt. Kom till Vetenskapens hus och ta del av en diskussion kring uppkoppling och avkoppling, och hur du kan hitta en fungerande balans i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Från Luleå tekniska universitet medverkar tre forskare inom olika områden:

Mari Runardotter arbetar som lektor och forskare med uppdrag som utbildningsledare för programmet digital tjänsteutveckling. Hennes forskning inriktas på möjligheter och konsekvenser av digitalisering för individer, organisationer och på samhällsnivå. Mari är intresserad av frågor som: hur ska vi skapa digitalt inkluderade byar där de boende har samma delaktighet i det digitala samhället som stadsbor?

Päivi Juuso (distriktssköterska) är lektor och forskare inom frågor om hälsa och digitalisering. Päivi är projektledare i projektet Nordic NaBs som arbetar med hållbara lösningar där företagare inom naturresursbranschen kan verka som en resurs i regionen och där offentlig verksamhet kan erbjuda naturunderstödd rehabilitering för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Med andra ord: hur kan naturen stödja vår hälsa?

Åsa Engström (intensivvårdssjuksköterska) är professor, ämnesföreträdare inom omvårdnad samt ledare för hälsaområdet på Luleå tekniska universitet. Åsa är intresserad av frågor gällande digitaliseringens möjligheter och risker för vår hälsa, samt naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Åsa kommer att leda diskussionen om hur vi kan uppnå balans mellan att vara avkopplad och uppkopplad samt hur naturen kan vara ett stöd för hållbar hälsa.