Hoppa till innehållet
Riksdagshuset

Valets viktiga frågor

Publicerad: 18 augusti 2022

Sjukvård, skola och utbildning, klimat, energi och landets ekonomi är några av de politiska frågor som svenska folket ser som allra viktigast. På Luleå tekniska universitet finns forskning inom alla dessa områden och inför valet bjöd vi därför in till en högaktuell serie av evenemang i Vetenskapens hus i Luleå. Här hittar du inspelningar från evenemangen.

Sveriges valsystem – hur fungerar det?

Föreläsning med Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Statsvetaren Simon Matti berättar och förklarar hur det svenska valsystemet fungerar, varför ett högt valdeltagande är viktigt, vilka de viktigaste frågorna i årets riksdagsval är och varför.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Övriga evenemang i serien:

Svenska skolan – vilket uppdrag har den?

Panel: Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Björn Emmoth, forskare i pedagogik, båda vid Luleå tekniska universitet, Maarit Enbuske, skolchef i Luleå Kommun, Christina Wiklund, lärare i Piteå Kommun och Ulrika Sellin Levander, Lärarförbundet Luleå och lärare i Luleå Kommun. Moderator: Lena Callne

Dagens lärare förväntas inte bara att ge sina elever kunskap, bildning och en demokratisk värdegrund utan får ta på sig en rad olika roller i sin yrkesprofession. Hur ser egentligen läraruppdraget ut i den svenska läroplanen? Och hur fungerar dagens betygssystem – är det motiverande eller stressande att nå de uppsatta kunskapsmålen?

 

Hur mår Sveriges ekonomi – och vad påverkar mest?

Moderator: Malin Winberg

Läget i den svenska ekonomin har de senaste två åren påverkats starkt av en långdragen pandemi med stora ekonomiska åtgärdspaket från regeringen, och med komponent- och råvarubrist som följd. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har världsekonomin påverkats av sanktioner, stigande energi- och livsmedelspriser och fortsatt komponentbrist. Trots detta har Sveriges ekonomi stått sig stark. Men nu stiger inflationen och räntorna, så vad kan vi förvänta oss framöver?

Jerry Blomberg, universitetslektor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, samtalar med Malin Winberg om vad som påverkar Sveriges ekonomi mest, och vilka styrmedel som Riksbanken och regeringen använder sig av för att boosta ekonomin och undvika en ekonomisk tillbakagång. Vad betyder det för dig som löntagare och bostadsägare? Spelar det någon roll vilken regering vi får i höst?

 

Framtidens energiförsörjning och de globala klimatmålen

Panel: Anna Krook-Riekkola, biträdande professor i energiteknik, Simon Matti, professor i statsvetenskap, Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi och Cecilia Wallmark, verksamhetsledare för vätgassatsningen CH2ESS, samtliga vid Luleå tekniska universitet. Moderator: Malin Winberg

Satsningarna inom industrin i norra Sverige är beroende av tillgången till billig fossilfri energi. Hur kan det lösas? Vad är satsningarnas roll för de svenska och globala klimatmålen?

Den gröna industriella omställningen för även med sig olika utmaningar och intressekonflikter. Vad krävs av våra beslutsfattare för att dessa utmaningar ska kunna hanteras?

 

Trygg och säker vård i ett samhälle under omvandling

Panel: Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och vice ordförande i svensk sjuksköterskeförening, Päivi Juuso, forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, Ulf Bergman, tf regiondirektör i Region Norrbotten, Jonas Thörnqvist, utredare inom Region Norrbotten och Karin Jonsson, tf vice avdelningsordförande i Vårdförbundet Norrbotten. Moderator: Lena Callne

Hur ska vi säkra vården i ett samhälle som beräknas växa med 100 000 invånare de närmaste åren? Vad krävs för att vi ska kunna attrahera, utbilda och behålla den sjukvårdpersonal som behövs i regionen?