Hoppa till innehållet
12:00 26 maj
Norra scen

Blir Malmbanan en bromskloss för samhällsomställningen?

26 maj. 2023, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus eller digitalt
Svenska
Gratis
Publicerad: 12 maj 2023

På järnvägen mellan Luleå och Narvik transporteras ungefär 45 procent av den sammanlagda godsmängden på järnväg i Sverige. Malmbanan är extremt viktig för industrin i norra Norrland, och därmed hela Sverige. Hållbara effektiva transporter är avgörande för länets konkurrens- och attraktionskraft på en globaliserad marknad. Tillgången på arbetskraft och bra pendlingsmöjlighet gör att Malmbanan också behöver möta persontrafikens behov.

Under det kommande decenniet kommer betydelsen av Malmbanan att växa ytterligare på grund av de många industrier som etablerar sig i norra Sverige.

Hur kan kapaciteten på Malmbanan öka för att möjliggöra för näringslivet att transportera sina varor? Finns det utrymme för både person- och godstransporter på Malmbanan? Eftersom det saknas dubbelspår på långa sträckor så blir järnvägsnätet väldigt sårbart så fort det händer olyckor längs vägen. Många drar sig för att ta tåget eftersom det inte är tillförlitligt. Kommer godstransporter att tränga undan persontrafik?

Deltagare på scenen:

  • Lisa Ek, moderator
  • Ann-Britt Asplund, Sweco
  • Björn Svanberg, Sweco
  • Carl Wangel, SSAB
  • Nils Ahlm, Trafikverket
  • Linda Bjurholt, LKAB
  • Marie Torneus, Vy
  • Niklas Grönberg, Roadmap for Improved Arctic infrastructure and logistics system

Seminariet livesänds (länk ovan) och kommer även att gå att se i efterhand. 

Välkommen!