Hoppa till innehållet

Fysioterapins dag – med rörelsen i centrum

Publicerad: 13 september 2022

Den 8 september var Fysioterapins dag och Luleå tekniska universitet firade genom att presentera sin forskning och utbildning. För en engagerad publik på Vetenskapens hus berättade studenter och forskare om utbildning och olika forskningsprojekt.

Eftermiddagen inleddes med att Lars Nyberg, professor och ämnesföreträdare i fysioterapi, gav en övergripande presentation av ämnet. Fysioterapi handlar om rörelse, framför allt hur vi kan och bör röra oss för att lindra och förebygga problem. Men det handlar också om att främja vår hälsa genom livet och hur vi kan samarbeta med andra för att bidra till ökad rörelse.

En bred utbildning som ger många möjligheter

På plats för att berätta om grundtutbildningen var studenterna Fabian Becktor Thun och Johanna Wallin, båda från Skåne. De har studerat på Fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet några år och tycker att det är en bred och bra utbildning med många moment. De jobbar med hela människan – första åren är mest akademiska för att lära sig grunderna och därefter får studenterna göra praktik på olika ställen. Fabian berättade att han gjort praktik på en lungavdelning, en hjärtavdelning, hos ett fotbollslag och på vårdcentral. Under evenemanget visade han hur man gör en typisk knäundersökning och sade ”för att bli bra måste man undersöka väldigt många patienter”.

– Vi trivs bra här i norr, det är en väldigt familjär stämning, både på universitetet och i Luleå, sade Johanna.

Båda studenterna kunde också intyga att det finns många ställen som de kan jobba på i framtiden, allt ifrån stora sjukhus, till äldrevården, företag och gym.

PEP – en livräddande uppfinning

En fysioterapeutisk uppfinning, som studenterna berättade om är PEP (Positive Expiratory Pressure) som kan användas för att hålla i gång lungorna om en patient ligger still väldigt länge. Den används i vården genom att öppna lungorna på rätt sätt vid andningsträning. På så sätt minskas slembildning som orsakar problem, något som man tidigare behandlade med läkemedel. De sade att PEP är en insats som kan förlänga livet.

Många olika forskningsprojekt pågår

Doktoranderna i fysioterapi, Hanna Forsberg och Eva Savolainen, tog vid och berättade om spännande forskningsprojekt som pågår vid universitetet. De själva är involverade i ett projekt som heter Aktiva skoltransporter som syftar till att uppmuntra barn och unga att använda till exempel cykel, promenad eller skateboard hela eller delar av skolvägen. Barn behöver röra sig minst 60 minuter per dag, men bara 20 procent gör det idag. I studien har de sett att det finns många fördelar med att vara aktiv på väg till skolan. Barnen kommer fram piggare och gladare och koncentrationen och skolresultaten förbättras. Projektet håller nu på att överföras till Norge.

Spännande möjligheter med VR

Karin Forsberg, doktorand i fysioterapi, berättade om forskningen som pågår vid rörelselabbet: om fall och fallrädsla, rörelsekontroll bland musiker och idrottare samt test av balans och muskelstyrka vid lungsjukdom. Inom ämnet finns också ett samarbete med forskare inom robotik och AI. Hon hade också tagit med sig ett par VR-glasögon (virtual reality) som ska användas som en del i behandlingen av långsiktig nacksmärta och whiplash i ett projekt. Glasögonen visar då hur patienten rör sin nacke när hen har dem på sig. Karin Forsbergs forskningsprojekt syftar till att testa så att glasögonen mäter det som fysioterapeuten vill mäta. Det finns många fördelar med VR-glasögon i det här sammanhanget. De fungerar som ett minilab som kan användas var man än befinner sig. De ger även möjlighet till rehab på distans där behandlare och patient kan befinna sig på olika ställen.

Läs mer om vår utbildning och forskning inom fysioterapi

Kontakt

Lars Nyberg

Lars Nyberg, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493926
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik