Hoppa till innehållet
Katarina_Leijon_Sundqvist_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hälsovetenskapliga priset

Publicerad: 23 november 2016

Katarina Leijon-Sundqvist mottog priset för sin forskning om användandet av värmekamera för att mäta temperaturförändringar på huden efter att händerna har provocerats med kyla.

De mätningar som görs kan användas som ett mått på blodcirkulationen eftersom hudtemperaturen till viss del återspeglar den underliggande cirkulationen. Den stora fördelen med metoden är att den inte är invasiv, där exempelvis nålar inte behöver trängas in i huden. Målet med forskningen är att utveckla tillförlitliga metoder som i förlängningen kan användas för att diagnostisera cirkulatoriska problem och sjukdomar och ska även till exempel kunna användas för att förbättra bedömning och handläggning av kärlkomplikationer vid diabetes.

Utdrag ur motiveringen:

Katarina har valt ett forskningsområde av stort allmänintresse och som är av relevans för såväl landsting som universitet. Hon har under det gångna året tillfört viktig kunskap inom ett tämligen outforskat område genom att publicera två kvalitetsgranskade artiklar i en väletablerad vetenskaplig tidskrift. Hon har även presenterat resultat vid internationella konferenser. Detta sammantaget gör Katarina Leijon-Sundqvist till en värdig pristagare 2016 och NOAK överlämnar priset med varm hand.