Hoppa till innehållet
fjällbäck
19-22 september är det hållbarhetsvecka på Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur länge kan vi kompromissa med jordens ekosystem?

Publicerad: 20 oktober 2015

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens bärförmåga, det vill säga naturen måste hinna återskapa de uttagna resurserna. Vid Luleå tekniska universitet pågår ett flertal forskningsprojekt som berör hållbarhetsaspekten. 23 oktober på Vetenskapens hus får vi lyssna till hur man gör plast av träd, om forskningen kring dagvattenhantering och om skogen som kan vara nyckelråvara till gröna transporter.

Forskning inom ekologisk hållbarhet har bara de senaste decennierna gått från att var ett ”intressant” forskningsämne till att det idag finns en stark efterfrågan efter fullt brukbara lösningar.

Godecke Blecken, forskare vid Luleå tekniska universitet, studerar hur dagvattenhanteringen i städerna kan förbättras med grön infrastruktur. Godecke började redan 2005 som doktorand att studera rening av dagvatten. Han upplever att hans forskning ansågs som en ”kul grej” för tio år sedan till att det idag är högst aktuellt, och att forskningsresultaten efterfrågas och är på väg att kunna implementeras i dagens samhällen. Sakteligen, genom att medvetenheten, ökar blir forskning inom vattenfrågor mer central.

 Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, forskar i hur man kan använda skog och skogsavfall för att framställa plast av träd. Ulrika har studerat hur vi med hjälp av mikroorganismer så som bakterier kan omvandla socker som finns i våra träd till en rad olika kemikalier som sedan kan vidareförädlas exempelvis till olika plastmaterial.

Och visst känns det lockande att kunna ersätta dagens bensin och diesel rakt av med något grönt alternativ. Elisabeth Wetterlund, forskare i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, menar att där kan skogsindustrin bli en nyckelspelare.

- Skogsindustrin kan bli nyckelspelare, eftersom skogsindustriföretag som sulfatmassafabriker och sågverk lämpar sig väl för att integrera anläggningar som gör att företagen kan nyttja restprodukter för att tillverka biodrivmedel. Det krävs dock också väsentlig minskning av den totala energianvändningen för transporter, annars räcker inte skogen till.

I framtiden kommer vi behöva ett flertal olika lösningar för att nå ekologiskt hållbara mål. Sverige har en bra utgångspunkt, i och med att vi har gott om förnybara resurser. Forskningen som sker på Luleå tekniska universitet befinner sig helt rätt i tiden. Det blir också intressant att följa hur resultaten senare eventuellt implementeras i samhället och även att forskningen uppmärksammas internationellt.

Taggar