Hoppa till innehållet

Innovationsdagen 2022

Publicerad: 8 november 2022

Under tisdagen höll Luleå tekniska universitet Innovationsdagen 2022 i Vetenskapens hus. Årets tema är innovation för en attraktiv region just för att det görs så många och stora industriella satsningar i Norr- och Västerbotten. Därför presenterades under dagen flera av universitetets bidrag till samhällsutvecklingen.

Dagen var full av intressanta och diskussionsskapande presentationer. Anna Frankzen Starrin, kulturantropolog och trendanalytiker, presenterade sin studie Urban Trends & Innovation som handlar om att identifiera framgångsfaktorer för innovativa och hållbara samhällsutvecklingscase. I studien har man tittat på 100 av några av de mest innovativa hållbarhetsprojekten i världen för att se vad de har gemensamt.

Det pratades också om det nya och innovativa området precisionshälsa, vilket fått ett stort genomslag hos både nationella och internationella myndigheter. Fredrik Nikolajeff, från Luleå tekniska universitet, berättade om framtidsområdet PRECISE och möjligheterna som finns för att utveckla precisionshälsa vid LTU och i Norrbotten.

Doktoranden Johanna Lindberg studerar hur digitalisering sker i samhället, i organisationer och för individer som bor på landsbygder. Landsbygden är en viktig del av samhället och bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Johanna Lindberg berättade om projektet DIGIby, som genomför pilottester av digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i norrbottniska byar.


Årets innovatörer

Till sist presenterade Luleå tekniska universitet årets innovatörer, Sofie Zätterqvist och Jonas Hedlund, som med deras arbeten visat på, bland mycket annat, innovativa och hållbara lösningar på pressande samhällsproblem. Med deras arbeten har de bidragit till samhällets utveckling på helt olika sätt.

Jonas Hedlund berättade om sitt arbete med att ta fram zeolitmembran för industriellt bruk. Zeolitmembran fungerar kortfattat som ett filter som kan användas för att rena bland annat biogas och ammoniak. Reningen blir effektivare samtidigt som energiförbrukningen kan minskas rejält vilket bidrar till en grönare framtid.

Sofie Zätterqvist presenterade hennes koncept om ett mikrobryggeri som med smart design ska kämpa mot den sexistiska kulturen och kämpa för jämställdheten. Med innovativ design på burkar och paketering för alkoholfri öl når hon en vanligtvis svår målgrupp att nå, samtidigt som hon informerar om högaktuella frågor inom genusdiskussionen.