14:00 5 maj
Ulrika Bergmark
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Uppskattande förhållningssätt – forskning som når in i förskola och skola

5 maj. 2020, 14:00 - 16:00
Luleå, Vetenskapen hus
Gratis
Publicerad: 29 november 2019

Forskning visar att elevers upplevelser av omsorg, tilltro och delaktighet, tillsammans med lärares ansvar att stödja elevers lärande, är avgörande för skolframgång. Genom ett uppskattande förhållningssätt kan elevers måluppfyllelse och trivsel i skolan öka. Ett sådant förhållningssätt berör psykosocial och fysisk miljö i förskola och skola, vilket avspeglar sig i barn- och lärandesyn, bemötande, undervisningsmetoder och arbetssätt, innehåll i undervisning och organisation av verksamhet.

Ulrika Bergmark är legitimerad gymnasielärare, biträdande professor och docent i pedagogik vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet. Just nu arbetar hon också som samverkansforskare vid Piteå kommun, där hon samarbetar med skolledare och lärare med uppdraget om att uppfylla skollagens krav om en förskola och skola på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. En central del av detta arbete utgörs av aktionsforskningsprojekt. Ulrikas forskningsintressen berör samverkan skola-akademi, skolutveckling, lärares professionsutveckling, elevers delaktighet och inflytande i undervisningen samt hälsofrämjande arbete.

Kontakt

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, Biträdande professor

Telefon: 0920-491036
Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande