Hoppa till innehållet
huvudstrategier
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Huvudstrategier

Publicerad: 1 februari 2019

I vårt arbete med att realisera visionen och de övergripande målen fokuserar vi under de kommande åren på sex huvudstrategier.

  • Med stabila och långsiktiga samarbeten säkerställer vi kvalitet, relevans och synlighet.
  • Genom strategiska nätverk och allianser positionerar vi oss och påverkar samhällsutvecklingen.
  • Med en högkvalitativ infrastruktur befäster vi vår profil och stärker samverkan.
  • Genom internationalisering stärker och breddar vi vår verksamhet och bidrar till global samhällsnytta.
  • Genom digitalisering och ny teknik främjar vi nyskapande kunskapsmiljöer samt effektiva och tillgängliga servicefunktioner.
  • Med en välkomnande kultur som genomsyras av mod, närhet och tillit skapar vi utveckling och innovation.