Hoppa till innehållet
Foto: Petra Älvstrand

Strategisk plan 2020-2025

Publicerad: 4 december 2019

Universitetets strategiska plan fungerar som ett stöd i kommande års förändringsarbete. Genom att beskriva var vi står och vad vi vill åstadkomma – i relation till de trender och förändringar vi ser i omvärlden – ger visionen och den strategiska planen en vägledning för det fortsatta arbetet.