Hoppa till innehållet
LTU rustar regionen i den gröna omställningen

Universitetet rustar regionen i den gröna omställningen

Publicerad: 7 oktober 2022

Luleå tekniska universitet är en av parterna i projektet North Sweden Green Deal som lanserats under våren med målet att rusta Norrbotten och Västerbotten inför de möjligheter och utmaningar som följer med den gröna omställningen.

De stora företagen i Norrbotten och Västerbotten agerar draglok i den gröna omställningen och drar med sig en enorm samhällsomvandling. Den starka och snabba utvecklingen ställer krav på såväl privat som offentlig sektor, inte minst ur ett arbetskraft- och kompetensförsörjningsperspektiv. 

Projektet som avslutas i augusti 2023 innehåller fyra arbetspaket; kompetensförsörjning, attraktion, fysisk planering och energi. Luleå tekniska universitet har en aktiv roll i det första arbetspaketet med insatser som syftar till att ytterligare stärka våra näringslivsfrämjare och knyta våra studenter närmare regionens näringsliv och offentlig sektor.

- För att norra Sverige skall kunna ta tillvara de möjligheter som omställningen ger och möta de utmaningar som följer med dessa krävs en stark samverkan mellan flertalet aktörer och vi är glada över att kunna bidra i detta arbete, säger Stina Johansson, strateg på Samverkans- och Innovationskontoret.

Utifrån konceptet ”Green Deal Days” genomförs olika insatser med fokus på en ökad samverkan mellan våra studenter, regionens företag och offentlig sektor. Under våren har två lunchföreläsningar med fossilfri ståltillverkning i fokus genomförts, H2 Green Steel utifrån uppbyggnaden av ett helt nytt företag och SSAB utifrån omställningen av ett företag med lång erfarenhet och starka traditioner i ståltillverkning. Gemensamt för de bägge företagen är den enorma efterfrågan på hållbara lösningar i samhället som driver på teknikutvecklingen och där våra studenter kan spela en avgörande roll.

Förutom fler lunchföreläsningar från regionens spetsföretag i omställningen ser universitet över möjligheterna att utöka det befintliga mentorskapsprogrammet till att inkludera våra internationella studenter. I syfte att i en bredare geografisk kontext visa upp de möjligheter och den framtid som utvecklingen i norr för med sig lanseras konceptet ”Green deal buses”. Där det mer traditionella konceptet bjuder in företagen till universitet fokuserar detta på att ta ut studenterna till våra kommuner där offentlig och privat sektor ges möjlighet att gemensamt knyta till sig potentiella medarbetare och framtida kommuninvånare.

- Våra studenter är en viktig del i att möta de utmaningar som följer med omställningen och vi har i detta projekt tagit fram ett antal koncept som på olika sätt kopplar ihop de olika intressenterna, säger Emelie Paulson, projektledare på Career Center vid LTU.

FAKTA
North Sweden Green Deal genomförs i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten med flertalet samverkansparter, förutom Luleå tekniska universitet även Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board, Norrbottens samtliga kommuner samt Skellefteå kommun.

Projektet bedrivs fram till augusti 2023, har en total budget på 112,5 miljoner och finansieras av Region Norrbotten, Region Västerbotten och Skellefteå kommun med medfinansiering från Regionalfonden för Övre Norrland.