Hoppa till innehållet
Forskning toppbild

Forskningen inom den gröna omställningen

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i norra Sverige för att skapa en fossilfri industri och ett hållbart samhälle för alla. Luleå tekniska universitet deltar i flera högaktuella och tvärvetenskapliga projekt. Vår forskning i nära samarbete med industrin och andra aktörer, är en viktig förutsättning för att den gröna omställningen ska lyckas.

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Vi vet att det är just här, i norra Sverige, som den tekniska utvecklingen och omställningen av våra nationella basindustrier kan bli en föregångare för hur man når FN:s globala hållbarhetsmål. Genom att samla forskare från ett stort antal ämnen, tar vi ett helhetsgrepp om industrins och samhällets hållbarhetsutmaningar som leder till nya innovationer och banbrytande forskningsresultat.

SUN - grön omställning
Naturresurser för hållbar samhällsomvandling

I norra Sverige finns malm, skog och vatten. Naturresurser som behövs för en industriell omställning. Men här ställs också intressekonflikterna kopplade till naturresursutvinning på sin spets.

SUN - grön omställning
”Det handlar om att designa produkter som håller för evigt”

Slit och släng-eran är förbi, redan när produkten tas fram. På Luleå tekniska universitet fokuserar vi nu inom en av våra framtidssatsningar särskilt på hur vi kan gå mot en mer cirkulär ekonomi, samtidigt som vi utnyttjar digitaliseringens fördelar, två viktiga pusselbitar för att lyckas med den gröna omställningen.