Hoppa till innehållet
Grön omställning - framtidens flyg toppbild

Vi säkrar framtidens flyg

Publicerad: 14 oktober 2022

Luleå tekniska universitet jobbar intensivt med forskning kring flygets gröna omställning. Med hjälp av rester från skogsindustrin, grön el och vätgas ska framtidens flyg bli fossilfritt.

Kan du tänka dig ett liv utan flygresor? I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Även transportbranschen är beroende av flyget för att kunna serva oss i vårt snabbrörliga samhälle. Samtidigt krävs en omställning för att flyget ska bli hållbart i framtiden.

Flygindustrin har själva satt ett tydligt mål om koldioxidneutralitet vilket kräver beslutsamhet och en ambitiös och stor arbetsinsats. Flygsektorn är svårare att elektrifiera jämfört med marktransporter, framför allt vid längre flygningar där energitäta flytande biodrivmedel är nödvändiga för att minimera vikten av drivmedlet. Sverige införde 2021 en reduktionsplikt för flyget enligt samma modell som den för diesel och bensin. På EU-nivå håller man på att ta fram ett lagförslag med krav på biodrivmedelsinblandning med föreslagen start 2025.

Så ska flygen bli fossilfria

Luleå tekniska universitet medverkar i ett projekt som heter TreePower. Under tre år undersöker de vilka förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, baserat på lokala skogliga restprodukter och förnybar el. Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans arbetar för att nå det långsiktiga målet – ett fossilfritt inrikesflyg till 2030.

En betydande faktor som spelar roll vid framställningen av skogligt bränsle är vätgas.  
– Om vi tillför extra vätgas vid produktionen kan vi framställa dubbelt så mycket bränsle från samma mängd biomassa. Extra vätgas förbättrar utbytet av kolet i biomassan till produkt vilket är mycket viktigt och intressant i ett systemperspektiv, säger Fredrik Granberg, projektledare inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Universitetet har också representation i flygfrågan i Bryssel genom medverkan i Clean Sky 2, EU:s forskningsprogram inom flyg.

Energiomställningen i norra Sverige

Det pågår stora industriella planer på nyttjande av vätgas, vilket i sin tur ställer krav på tillgång av stora mänger förnybar el. Det är en av anledningarna till att vätgasforskningen har tagit fart vid universitetet. En stor förnybar elproduktion finns redan i norra Sverige men sett till efterfrågan är utmaningen stor. Passagerarflyg med ren vätgas i tanken kommer dock att dröja länge än innan vi ser, tror Fredrik Granberg.

Ett annat viktigt projekt för universitetet är CESTAP, som är ett nyetablerat kompetenscentrum med partner från både akademi och industri. För att möta behoven hos flyg- och elkraftproduktionsindustrin är syftet att utveckla kunskap och teknologier för att producera effektiva, hållbara och kostnadseffektiva turbinbränslen av biomassa för att på sikt helt kunna ersätta fossila bränslen.

Utöver nämnda aktiviteter medverkar Luleå tekniska universitet, och har medverkat, i ett antal forskningsprojekt inom området. Vår forskning bidrar till flygindustrins gröna omställning.

 

Kontakt

Fredrik Granberg

Fredrik Granberg, Projektledare

Telefon: 0911-72782
Organisation: Energiteknik, TVM Green Fuels Operation, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik