Den cirkulära ekonomins konstruktion

12 nov. 2018, 10:30 - 12:00
Luleå, A2580
Publicerad: 11 september 2018

Högre seminarium i Redovisning och Styrning med Anders Hersinger på temat: "Den cirkulära ekonomins konstruktion: hinder och drivkrafter bakom affärsmodeller för hållbar utveckling inom svensk byggd miljö." För underlag till seminariet, kontakta Anders: anders.hersinger@ltu.se.