Disputation Ali Chabuk - Geoteknik

27 maj. 2019, 10:00 - 11:00
Luleå, F1031
Publicerad: 8 april 2019

Solid Waste Landfills in an Arid Environment: Site Selection and Design

Ali Chabuk

Chabuk, Ali - Doktorand

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493462