Disputation i datorstödd maskinkonstruktion – Elisabeth Källström

21 maj. 2018, 10:00 - 12:30
Luleå, E632
Publicerad: 7 maj 2018

Data Driven Condition Monitoring for Transmission and Axles

Namn:    
Elisabeth Källström

Ämne:     
Datorstödd maskinkonstruktion

Avhandling:
Data Driven Condition Monitoring for Transmission and Axles

Opponent:
Professor Jiri Tuma, Technical University of Ostrava, Tjeckien.