Disputation i rättsvetenskap – Johanna Söderasp

7 dec. 2018, 13:00
Luleå, A109, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 20 november 2018

Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwaters

Namn:
Johanna Söderasp

Ämne:     
Rättsvetenskap

Avhandling:
Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwaters

Opponent:   
Professor David Langlet vid Juridiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet, Göteborg

Ordförande:    
Professor Maria Pettersson Avd för Samhällsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet