En tidsresa från tidig empiri till dagens avancerade numeriska och experimentella metoder

19 jun. 2019, 13:00 - 14:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 18 juni 2019

Docentföreläsning med Jörgen Kajberg, hållfasthetslära, Luleå tekniska universitet.

I den här docentföreläsningen ger Jörgen Kajberg en tillbakablick på hållfasthetslärans historia och hur forskningsämnet hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet har satt sin prägel i nutid med fokus på beräkningsmodeller och experimentella metoder för industriella tillämpningar.

Kontakt

Jörgen Kajberg

Jörgen Kajberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493474
Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik