Hållbara hus i subarktiskt och arktiskt klimat

23 nov. 2018, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 12 september 2018

Välkommen till ett lunchseminarium om hållbar arkitektur med Ulf Nordwall, Peab Sverige AB.

Lunchseminariet bygger på en helt nyskriven bok om hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Ulf Nordwall som arbetar med projektutveckling på Peab Sverige AB visar 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA. Projekten presenteras ur sex hållbarhetsperspektiv - energi, material, återbruk, platsen, klimat och funktion.

Kontakt: Ulf Nordwall