Järnvägstekniskt centrums seminarium

12 feb. 2019, 08:30 - 14:30
Luleå - LTU, F1031
Publicerad: 24 januari 2019

Välkommen till Järnvägstekniskt centrum (JVTC) seminarium den 12 februari 2019, kl 08.30 på Luleå tekniska universitet i F1031. Programmet för seminariet är bifogat.

Veronica Jägare

Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629
Uday Kumar

Kumar, Uday - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826