11:30 6 apr
Dick Harrisson
Dick Harrisson. Foto:Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kvänerna - ett av de gåtfullaste folken i äldre nordisk historia

6 apr. 2018, 11:30 - 12:30
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 9 mars 2018

De medeltida kvänerna är ett av de gåtfullaste folken i äldre nordisk historia – lika omdiskuterade idag som de var mytomspunna på 1000- och 1100-talen. Den tyske historieskrivaren Adam av Bremen tycks ha uppfattat dem som amazoner, kvinnokrigare i den fjärran Norden.

Den svenske kungen Emund skall på 1050-talet ha sänt sin son Anund att erövra landet men mördats av förgiftat vatten. Senare framträder kvänerna som en vag beteckning på folk i ett vidsträckt område på båda sidor av Bottenviken, varefter kvänerbeteckningen plötsligt försvinner ur svenskt språkbruk på 1300-talet. I våra dagar har en finsktalande befolkning på norska Nordkalotten fått officiell ställning som kväner, med en språkvariant som klassificerats som minoritetsspråk, vilket har resulterat i en remarkabel renässans för benämningen.

Men vilka var egentligen kvänerna? Hade de ett eget rike? Erkände de främmande makters överhöghet? Vilket språk talade de? Hur långt kommer vi i sökandet efter dem med utgångspunkt i historisk forskning?

Häng med när författaren, historikern och professorn Dick Harrisson, tar dig med på en medeltida historieresa.

Arrangör är Föreningen Norden i Luleå.