Revisorn - Från analog granskare till digital superhjälte

17 sep. 2018, 10:30 - 12:00
Luleå, A2580
Publicerad: 11 september 2018

Högre seminarium i redovisning och styrning med Monika Kurkkio, på temat: "Från analog granskare till digital superhjälte: ett samverkansprojekt för att möta arbetsmarknadens framtida krav." För underlag till seminariet, kontakta Monika: monika.kurkkio@ltu.se.