Sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens

2 maj. 2018, 09:30 - 14:15
Luleå, D2222 och D2223
Publicerad: 26 april 2018

Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten.

Välkomna!