Smart Built Environment: Resultatseminarium Produkt- och miljödata

7 maj. 2019, 09:30 - 12:00
Luleå tekniska universitet, F531 Bergrum
Publicerad: 28 mars 2019

Produkt- och miljödata-projekten bjuder in till resultatseminarier: Det obrutna informationsflödet eller ständig informationstillgång över byggnadens hela livscykel?