Tänt var det här!

Publicerad: 17 januari 2014

I denna kurs ges en inblick i brandingenjörens vardag samt hur livet är som en brandingenjörsstudent på Luleå tekniska universitet. Kursen inkluderar vilka arbetsmöjligheter det finns efter examen, grundläggande teori om brand samt studenters åsikter om varför man skall välja att studera på Luleå tekniska universitet.