Vad betyder den nationella och den regionala transportplanen för Norrbotten?

19 sep. 2018, 15:30 - 19:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 11 september 2018

Trafiktekniska Föreningen med WSP som medarrangör bjuder in till att ta del av och diskutera regeringens nya plan för infrastrukturen samt Region Norrbottens länstransportplan.

Den nationella transportplanen och Region Norrbottens länstransportplan som sträcker sig från år 2018 till 2029 presenteras. Transportplanerna är regionens och regeringens framtida investeringar i vägar, järnvägar, sjö och luft och seminariet fokuserar på de samhällsekonomiska konsekvenser av transportplanerna och vad vi får för de miljarder som investeras i regionen.

Program

  • Fika från klockan 15.30
  • Inledning och välkomnande från klockan 16.00 
  • Trafiktekniska Föreningen Storspoven berättar om sin verksamhet. Per Eriksson, kontaktperson Storspoven
  • Nationell Transportplan 2018 – 2029, vad betyder den för Norrbotten? Nils Ahlm, Trafikverket Region Nord
  • Regional Transportplan Norrbotten, vad betyder den för Norrbotten? Ulrika Nilsson, Region Norrbotten
  • Debatt och frågestund, presentatörer och deltagare

 

Moderator: Per Eriksson, Trafikfiktekniska Föreningen Storspoven Norrbotten/Luleå