18:00 23 apr
Leena Huss
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Varför flerspråkighet för våra barn?

23 apr. 2018, 18:00 - 20:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 10 april 2018

Barn och utbildningsförvaltningen bjuder in allmänheten och intresserad personal i kommunen till en öppen föreläsning om flerspråkighet med professor Leena Huss. Hon kommer att tala om vikten av de nationella minoritetsspråken i våra liv och i samhället och om de möjligheter som flerspråkigheten erbjuder.

Flera av de nationella minoritetsspråken är hotade och antalet talare minskar. Hemmet, förskola och skola har viktiga roller när det gäller att bevara och revitalisera de nationella minoriteternas språk och kultur. Hur kan vi samverka för att våra barn ska få ta del av sitt språkarv?

Föreläsningen är en del i Barn och utbildningsförvaltningens arbete med att i samråd med nationella minoriteter utveckla Luleå till en ledande kommun i landet när det gäller att främja och stödja utveckling av nationella minoriteters språk och kultur.

Leena Huss är professor emerita i finska vid Uppsala universitet, Hugo Valentin-centrum. Hennes speciella forskningsområden är finsk-ugriska minoritetsspråk i Norden, minoritetspolitik, flerspråkighet och språklig revitalisering. Under åren 2000 – 2004 representerade hon Sverige i Europarådets expertkommitté för den europeiska stadgan för landsdelsspråk och minoritetsspråk.

Luleå kommun är förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska.

ANMÄLAN: via e-post till anne-mari.angeria@lulea.se senast den 11/4.

Vi bjuder på frukt.