Workshop i designobservation

29 apr. 2019, 09:00 - 17:00
Luleå, DEPICT LAB
English
-
Peter.Torlind@ltu.se, +46 920 492412
Publicerad: 5 februari 2019

DEPICT labb inbjuder forskare intresserade av design observationsforskning till en workshop diskutera framtida möjligheter och samarbete.

DEPICT-lab inbjuder forskare som är intresserade av designobservationsforskning och designkognition, samt att ,äta fysiologiska responser och teamarbete innom design  i till en workshop om framtida möjligheter och samarbete (gemensamma projekt, delade experiment, öppen data).

Inom Design Society finns en rad forskare som fokuserar på att förstå en komplexa interaktioner hos designers genom observation av mänskligt beteende. Flera laboratorier har idag utrustning för att möjliggöra mätning av mänskligt beteende (t.ex. EEG, EKG, EMG, ögonspårning, videoinspelning), under denna workshop kommer vi att undersöka möjligheterna att dela forskningsutrustning, skapa delade experiment, nya samarbetsprojekt och ramar för forskningsmobilitet.