Lena Nyström
Lena Nyström

Lena Nyström

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
lena.nystrom@ltu.se
A2410a Luleå

Grundskollärare 1-7 med fördjupning sv/so. Fil. mag. i utbildningsvetenskap 2013. Under tio år var jag verksam som lärare i grundskolans mellanår. Sedan 2010 arbetar jag som universitetsadjunkt vid lärarutbildningen LTU.

Undervisning

Vid lärarutbildningen arbetar jag i huvudsak inom Grundlärarprogrammen, inriktning F-3 och 4-6, med kurser inom svenskämnet, utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).  

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Tillsammans med kollegor vid institutionerna Konst, kommunikation och lärande och Hälsovetenskap har jag vid två olika perioder varit delaktig i det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojektet ArctiChildren: Development and Resarch Project of the Psychosocial Well-being of Children and Youth in the Arctic.  Det övergripande målet för projektet är att utveckla nya sätt att arbeta med att stärka barn och ungdomars lärande och hälsa.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

With Gratitude to the Schoolchildren (2015)

Nyström. L
Ingår i: Empowering School eHealth Model in the Barents Region
Övrigt

Project: ArctiChildren InNet (2014)

Kostenius. C, Bergmark. U, Hertting. K, Nyström. L, Lögdberg. U, Lindqvist. A, et al.
Konferensbidrag

What happens if we really listen to the pupils? (2014)

Experiences from a classroom : giving voice and space to Schoolchildren through multimodalities
Nyström. L
Paper presented at : New eHealth Approaches for School Children : 12/11/2014 - 13/11/2014
Konferensbidrag

Health promotion with children in the classroom (2008)

Kostenius. C, Nyström. L
Paper presented at : Arctic Children conference Crystals of schoolchildren’s well-being : 09/04/2008 - 10/04/2008
Kapitel i bok, del av antologi

Hälsopromotion med eleverna i klassrummet (2008)

Kostenius. C, Nyström. L
Ingår i: Crystals of schoolchildren's well-being