08:30 29 mar
EU_logga

Behovsseminarium: Digitaliseringens möjligheter till nya vård- och omsorgstjänster i hemmet

29 mar. 2019, 08:30 - 15:00
Luleå, A3024
Publicerad: 28 januari 2019

Projektet Samuel samordnar och stimulerar samverkan för utveckling av vård och omsorg i hemmet. Syftet är att skapa nya lösningar som utvecklar välfärden genom gemensamma utvecklingsprojekt.

I projektet genomförs återkommande  verksamhetsdialoger och behovsanalyser med personal, brukare, patienter, närstående, företag och forskare. För att få veta vilka vård- och omsorgstjänster som det finns behov av bjuder projekt Samuel in till ett behovsseminarium. Fokus är brukares, patienters och närståendes behov av vård och omsorgstjänster i hemmet. Seminariet är uppdelat i två delar:  

1. För brukare, patienter och närstående – var med och skapa framtidens vård och omsorgstjänster i hemmet

Målet med seminariet är att fånga behovsbilden genom att i mindre grupper diskutera dimensioner som trygghet, självständighet, delaktighet och livskvalitet. Därefter kommer företag och forskare tillsammans med seminariedeltagare att arbeta vidare med behovsbilden för att under senhösten presentera olika digitala lösningar.

Vad: Brukares, patienters och närståendes behov av vård- och omsorgstjänster i hemmet
Var: Luleå tekniska universitet, Lokal A3024. 
När: 29 mars 2019, klockan 8.30–15.00
Vem: Patient- och närståendeföreningar, spetspatienter och pensionärsorganisationer

08:45 Välkommen av projekt Samuel
09:00 Jämställdhetsintegrering
09:30 Kaffe
09:45 Vad menar vi med hemmet? Beskrivning av hemmiljöer/boende
10:10 Behovsinventering utifrån olika dimensioner
12:00 Lunch
13:00 Presentation av behovsinventering
13:30 Företag och forskare diskuterar vilka behov de kan arbeta vidare med
14:55 Summering av dagen och Tack!
15:00 Visning av universitetets nya test och demonstrationsmiljö, Aktivitetslabbet 

2. För företag och forskare – kom och ta del av resultatet!

Efter lunch ( kl.13.00) presenterar brukare, patienter och närstående sina behov av vård och omsorgstjänster i hemmet. Nu kan du och dina kollegor ta del av det spännande resultatet.  Därefter kan ni (företag och forskare) tillsammans med seminariedeltagare diskutera och planera hur ni tillsammans kan arbeta vidare med behovsbilden.  

Vad: Brukares, patienters och närståendes behov av vård- och omsorgstjänster i hemmet
Var: Luleå tekniska universitet, Lokal A3024
När: 29 mars 2019, klockan 13:00–15.00
Vem: Små och medelstora företag och forskare

13:00 Presentation av behovsinventering
13:30 Företag och forskare diskuterar vilka behov de kan arbeta vidare med
14:55 Summering av dagen och Tack!
15:00 Visning av universitetets nya test och demonstrationsmiljö, Aktivitetslabbet

Kontakt

Maria Jansson

Maria Jansson, Projektledare, Projektledare EIC

Telefon: 0920-493005
Organisation: Innovation och ehälsa, Verksamhetsstöd, Institutionen för hälsovetenskap
$!userInfo.givenName Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson, Projektkordinator

Telefon: 073 142 7345
Organisation: Norrbottens Kommuner