Hassanean Jassim

Disputation Hassanean Jassim - Byggproduktion och teknik

Publicerad: 3 oktober 2019

Assessing Energy Use and Carbon Emissions to Support Planning of Environmentally Sustainable Earthmoving Operations

Foto: Per Pettersson
Foto: Per Pettersson
Hassanean Jassim

Jassim, Hassanean - Doktorand Stipendiat

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser