Disputation Lino Nilsson - Tillämpad geologi

14 dec. 2018, 10:00 - 11:00
Luleå, E632
Engelska
Publicerad: 22 oktober 2018

Nitrogen-cycling tracing methods – case studies at cold-climate mine sites in northern Sweden

Nilsson, Lino - Forskare

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491426
Rum: F862 - Luleå»