Disputation: Tore Andersson Hjulman, Ett med naturen

17 feb. 2017, 13:00 - 15:00
Luleå, A109
Svenska
Publicerad: 14 februari 2017

Tore Andersson Hjulman disputerar med sin avhandling Ett med naturen.

Tore Hjulman Andersson disputerar med avhandlingen där han har gjort en studie av hur naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd och samiska rättigheter.

1909 antogs den svenska nationalparkslagen med utgångspunkten att de samiska människor som bodde i områdena som skulle bevaras i princip var ett av naturen. I och med det grundlades uppfattningen att deras mark var orörd och de undantogs från nationalparksregelverket. Ungefär 30 år senare slog nationalparksförvaltningen fast att målet att hålla parkernas natur orörda skulle misslyckas om man inte begränsade de samiska rättigheterna.

Välkommen!