Disputation Viktor Lishchuk - Mineralteknik

4 feb. 2019, 10:00 - 11:00
Luleå, D770
Engelska
Publicerad: 19 november 2018

Bringing predictability into a geometallurgical program: An iron ore case study

Viktor Lishchuk

Lishchuk, Viktor -

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser